Therapie Heemstede

Praktijknaam in Heemstede

bg

Over de aanpak van Therapie Heemstede

Je rol als cliënt

Als cliënt ben je actief betrokken bij de sessies. Je brengt het thema in en de ervaring vindt plaats in jouzelf. Ik beschouw mezelf als een begeleider die naast je staat en een omgeving creëert waarin je nieuwe ervaringen kunt opdoen die je helpen in je persoonlijke groei.

Daarnaast heb je ook regie over wat je wilt aangaan en wat niet. We spreken iedere sessie gezamenlijk af waar het die dag over gaat. Je kunt te allen tijde de sessie stil leggen.

Bewustwording

De begeleiding is gericht op diepere bewustwording van de structuren achter het huidige handelen en het in gang zetten van een verandering. Ervaringsgerichte en lichaamsgerichte oefeningen dragen bij aan het lichaamsbewustzijn. Dit helpt je gewaar te worden wat zich in het hier-en-nu afspeelt. Daarnaast wordt er ook betekenis gegeven aan de ervaring zodat er op mentaal niveau ook bewustwording ontstaat. Het gesprek is ondersteunend aan het proces.

Lichaamsgericht en vertraging

Deze lichaamsgerichte benadering vraagt om vertraging, omdat het tempo van het lichaam vaak lager ligt dan dat van je hoofd: de gedachten en overtuigingen. We staan stil bij wat soms ook ongemakkelijk is en spreken ook aan van wat er veerkrachtig en helpend is. Dit gebeurt altijd met respect voor ieders grenzen.

Het verleden is een gegeven, dan kan niet worden veranderd. Wel kunnen we kijken of je ervaringen uit het verleden anders kan gaan beleven. Door aandacht te geven aan het verhaal van je lichaam, erkenning te geven aan wat er is, ontstaat er ruimte voor ontspanning en verschuivingen. Oude patronen kunnen hierdoor veranderen.

In de sessies vraag ik ook regelmatig naar wat je ervaart in je lichaam. Dit hoef je vooraf niet te weten of te bedenken, het lichaam geeft het vanzelf aan.

Geïnteresseerd? Maak een afspraak om samen aan de slag te gaan
Therapeut Peters in Heemstede

Peter Peters

  • Geregistreerd therapeut
  • Intake op korte termijn
  • Vergoeding (deels) mogelijk
  • Geen verwijsbrief nodig

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact

Hoe ervaren cliënten mijn hulp?