Therapie Heemstede

Praktijknaam in Heemstede

bg

Informatie over het hulptraject

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak bespreken we wat jouw hulpvraag is en wat je wilt bereiken met de sessies. De antwoorden hebben betrekking op jou persoonlijk en lopen als een rode draad door het hele behandeltraject heen. Daarnaast staat deze afspraak in het teken van onze kennismaking. Is er voldoende vertrouwen bij jou om verdere sessies aan te gaan? We nemen de tijd om te ervaren wat lichaamsgerichte benadering inhoudt, zodat je een beeld krijgt of deze vorm bij je past.

Het komt regelmatig voor dat bij binnenkomst de hulpvraag of het doel nog niet geheel duidelijk is. In deze sessie nemen we de tijd om hierover helderheid te krijgen.

Aan het eind van de sessie ontvang je een behandelovereenkomst die je voor de volgende sessie ingevuld kan opsturen.

Vervolgafspraken

Tijdens de tweede afspraak bespreken we het behandelovereenkomst en gaan we verder in het onderzoek. Bij iedere afspraak behandelen we het thema wat die dag op de voorgrond staat. Wat heeft je geraakt in de afgelopen periode? Hiermee wordt je hoofddoel direct gekoppeld aan wat er op dat moment speelt in je leven.

Tijdens de sessies wordt duidelijk hoe je functioneert binnen jouw context o.a. je huidige relaties, je voorgeschiedenis, belangrijke levensgebeurtenissen, je manier van omgaan met tegenslag, de blauwe plekken die je in je leven hebt opgelopen, wat je anders in je leven zou willen, maar ook wat jouw unieke kracht is en wat jouw talenten zijn, waar je energie van krijgt.

Evaluatiemomenten

Na de 3e sessie evalueren we kort of deze methode voldoende bij jouw behoefte aansluit. Na iedere 5 sessies evalueren we uitgebreider. Om meer verdieping te geven aan het ontwikkelproces kun je er voor kiezen na iedere sessie een evaluatie te schrijven.

Benodigd aantal sessies

Iedereen heeft een eigen ontwikkelpad dat verloopt in eigen tempo. Hierdoor is het aantal sessies voor iedereen anders. Overhaasten heeft een averechts effect. Mijn uitgangspunt is: Zo kort mogelijk en zo lang als nodig en gewenst. Uiteraard kunnen we vooraf wel het aantal sessies afspreken dat je wilt komen.

De tussentijdse evaluaties helpen je om gericht te blijven op je hulpvraag zodat je steeds kunt zien hoe je staat ten opzichte van je hoofddoel.

Interesse om samen aan de slag te gaan?
Therapeut Peters in Heemstede

Peter Peters

  • Geregistreerd therapeut
  • Intake op korte termijn
  • Vergoeding (deels) mogelijk
  • Geen verwijsbrief nodig

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact

Hoe ervaren cliënten mijn hulp?